Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez zakupy inwestycyjne wpływające na podniesienie jakości świadczonych usług oraz pozwalające na wprowadzenie nowych produktów na rynek".

Nazwa beneficjenta: PPHU GAJEWCY S.C. Jan Gajewski Janina Gajewska
Wartość projektu: 770.251 PLN
Wartość dofinansowania: 348.000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl