Wtryskownia

Oferujemy:

  • produkcja detali o masie do 1 kg na wtryskarkach o sile zwarcia do 300 ton,
    z wykorzystaniem form własnych i powierzonych
  • konfekcjonowanie wyprodukowanych detali
  • dostawa detali do klienta

Wyroby:

  • Wtryski

    Wtryski